रविवारी जुलै 4, 2021विषय — देव

SubjectGod

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 19 : 1

"स्वर्ग देवाचा महिमा गातात. आणि आकाश देवाने आपल्या हाताने ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत त्या दाखवते."Golden Text: Psalm 19 : 1

The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handiwork.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 18 : 30-35


30     देवाची शक्ती परिपूर्ण आहे. परमेश्वराच्या शब्दांची परीक्षा घेतली गेली आहे. जे त्याच्यावर विश्वास टाकतात त्यांचे तो रक्षण करतो.

31     परमेश्वराखेरीज इतर कुठलाही देव नाही. आपल्या देवाखेरीज इतर खडक इथे नाहीत.

32     देव मला शक्ति देतो शुध्द जीवन जगण्यासाठी तो मला मदत करतो.

33     देव मला हरणासारखे जोरात पळण्यासाठी मदत करतो. तो मला उंचावर स्थिर ठेवतो.

34     देव मला युध्दाचे शिक्षण देतो. त्यामुळे माझे हात शक्तिशाली बाण सोडू शकतात.

35     देवा, तू माझे रक्षण केलेस आणि मला जिंकायला मदत केलीस तू मला तुझ्या उजव्या हाताने आधार दिलास माझ्या शत्रूचा पराभव करण्यासाठी तू मला मदत केलीस.

Responsive Reading: Psalm 18 : 30-35

30.     As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.

31.     For who is God save the Lord? or who is a rock save our God?

32.     It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

33.     He maketh my feet like hinds’ feet, and setteth me upon my high places.

34.     He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.

35.     Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यशया 61: 10, 11

10     परमेश्वर मला अत्यंत सुखी ठेवतो. देवामुळे मी सर्वस्वी सुखी आहे. परमेश्वर मला तारणाचे कपडे घालतो. हे कपडे स्वत:च्या लग्नात घालायच्या कपड्यांप्रमाणे सुंदर आहेत. परमेश्वर चांगुलपणाचा अगंरखा मला घालतो. वधूवेशाप्रमाणे हा अंगरखा सुंदर आहे.

11     जमीनीमुळे रोपे वाढतात. लोक शेतांत बी पेरतात. ते बी जमिनीत रूजून वाढते. त्याचप्रमाणे परमेश्वर चांगुलपणा वाढवील, सर्व राष्ट्रांत त्याची प्रशंसा अधिकच वाढवील.

1. Isaiah 61 : 10, 11

10     I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

11     For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.

2. 2 शमुवेल 22 : 1 (दावीद)-7, 14-22

1     शौल आणि इतर शत्रू यांच्या हातून देवाने सोडवल्याबद्दल दावीदाने हे स्तुतिगीत म्हटले.

2     परमेश्वर हा माझा दुर्ग माझा गड माझ्या सुरक्षिततेचा आधार

3     तो माझा देव माझ्या संरक्षणासाठी मी या दुर्गाच्या, देवाच्या आश्रयाला जातो. देव म्हणजे माझी संरक्षक ढाल आहे त्याचे सामर्थ्य माझे रक्षण करते. परमेश्वर म्हणजे माझी लपण्याची जागा, माझ्या सुरक्षिततेचे ठिकाण उंच डोंगरात असलेले. क्रूर शत्रूपासून तो मला वाचवतो.

4     त्यांनी माझी चेष्टा केली. पण मी मदतीसाठी परमेश्वराचा धावा केला आणि शत्रूपासून माझा बचाव करण्यात आला.

5     मृत्यूच्या लाटा माझ्याभोवती थैमान घालत होत्या. मृत्युसदनाला नेणाऱ्या पुराच्या लोंढ्यात मी सापडलो होतो.

6     कबरीचे पाश माझ्या भोवती आवळले होते. मृत्यूचा सापळा माझ्यासमोर तयार होता.

7     तेव्हा मी परमेश्वराचा धावा केला. होय, मी त्यालाच शरण गेलो. देव त्याच्या मंदिरात होता त्याने माझा धावा ऐकला. मदतीसाठी केलेला माझा आक्रोश त्याने ऐकला.

14     परमेश्वर आकाशातून गरजला त्याचा आवाज सर्वत्र दुमदुमला

15     त्याने विजांचे बाण सोडले आणि शत्रूची दाणादाण उडाली. परमेश्वराने विजा पाठवल्या आणि लोक भीतीने सैरावैरा पळाले

16     परमेश्वरा, तुझ्या घनगंभीर आवाजात तू बोललास तेव्हा तुझ्या नाकपुड्यातील सोसाट्याच्या उच्छ्‌वासाने (समुद्राचे पाणीही मागे हटले) समुद्राचा तळ दिसू लागला, पृथ्वीचा पाया उघडा पडला.

17     मला परमेश्वराने आधार दिला वरुन तो खाली आला. मला धरून त्याने संकटांच्या खोल पाण्यातून बाहेर काढले.

18     शत्रू मला वरचढ होता. त्यांना माझा मत्सर वाटला. शत्रू बलाढ्य होता पण परमेश्वराने मला वाचवले.

19     मी अडचणीत होतो तेव्हा शत्रूने माझ्यावर हल्ला केला. पण देवाने मला आधार दिला.

20     परमेश्वराचा माझ्यावर लोभ आहे म्हणून त्याने मला सोडवले. मला त्याने सुरक्षित स्थळी नेले.

21     मी केले त्याचे फळ परमेश्वर मला देईल कारण मी योग्य तेच केले. मी गैर काही केले नाही, तेव्हा त्याचे चांगले फळ तो मला देईल.

22     कारण मी परमेश्वराचे आज्ञापालन केले. देवाविरुध्द कोणताही आपराध मी केला नाही.

2. II Samuel 22 : 1 (David)-7, 14-22

1     David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:

2     And he said, The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer;

3     The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

4     I will call on the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

5     When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;

6     The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;

7     In my distress I called upon the Lord, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.

14     The Lord thundered from heaven, and the most High uttered his voice.

15     And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.

16     And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of his nostrils.

17     He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;

18     He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.

19     They prevented me in the day of my calamity: but the Lord was my stay.

20     He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.

21     The Lord rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

22     For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.

3. यशया 12 : 2-6

2     देव माझा तारक आहे माझी त्याच्यावर श्रध्दा आहे. मी निर्भय आहे तो मला तारतो. परमेश्वर हीच माझी शक्तीआहे. तो मला तारतो म्हणूनच मी त्याचे स्तुतिस्तोत्र गातो.

3     तारणाच्या झऱ्यातून तुम्ही पाणी घ्या म्हणजे.

4     सुखी व्हाल आणि म्हणाल, परमेश्वराची स्तुती असो. त्याच्या नावाची उपासना करा. त्याच्या करणीची माहिती लोकांना सांगा.

5     परमेश्वराचे स्तुतिस्तोत्र गा कारण त्याने महान कार्य केले आहे. देवबाद्दल ही वार्ता सर्व जगात पसरवा सर्व लोकांना हे कळू द्या.

6     सीयोनवासीयांनो, तुम्ही गजर करा. कारण इस्राएलचा एकमेव पवित्र देव समर्थपणे तुमच्यामध्ये आहे. तेव्हा आनंदी व्हा.

3. Isaiah 12 : 2-6

2     Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the Lord JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation.

3     Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation.

4     And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.

5     Sing unto the Lord; for he hath done excellent things: this is known in all the earth.

6     Cry out and shout, thou inhabitant of Zion: for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.

4. 1 इतिहास 14 : 8 (कधी)-17

8     ... पलिष्ट्यांना कळले तेव्हा ते दावीदाच्या मागावर निघाले. दावीदाला ही बातमी कळली तेव्हा तो पलिष्ट्यांशी लढायला निघाला.

9     पलिष्ट्यांनी रेफाईमच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांवर चढाई करुन त्यांना लुटले.

10     दावीद देवाला म्हणाला, पलिष्ट्यांवर मी प्रतिहल्ला करु काय? मला तू त्यांचा पराभव करु देशील काय? परमेश्वराने दावीदाला सांगितले, जरुर जा. मी तुझ्या हातून पलिष्ट्यांचा पराभव करवीन.

11     मग दावीद आणि त्याची माणसे बाल-परासीम येथपर्यत जाऊन पोचली. त्यांनी पलिष्ट्यांचा पराभव केला. दावीद म्हणाला, धरणाला खिंडार पाडून पाणी घुसते त्याप्रमाणे देवाने माझ्या शत्रूला मागे सारले आहे. माझ्या कडून देवाने हे करवून घेतले. म्हणून आता त्या ठिकाणाचे नाव बाल-परासीम-देवाने पाडलेले खिंडार-असे पडले आहे.

12     पलिष्ट्यांनी आपली दैवाने तिथेच एफाईम दिली. दावीदाने आपल्या माणसांना त्या मूर्ती जाळून टाकायला सांगितल्या.

13     रेफाईमच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांवर पलिष्ट्यांनी पुन्हा एकदा हल्ला केला.

14     दावीदाने पुन्हा देवाची प्रार्थना केली. देवाने त्या प्रार्थनेला ओ दिली. तो म्हणाला, दावीदा, तू पलिष्ट्यांवर हल्ला करायला जाशील तेव्हा समोरुन न जाता पाठीमागून जा. तुतीच्या झाडांमागे लपून बस. त्या झाडांवर चढून बस.

15     तिथे तुला सैन्य चाल करुन जात आहे याची चाहूल लागेल. तेव्हा पलिष्ट्यांवर हल्ला चढव. मी (म्हणजे देव) पलिष्ट्यांवर हल्ला करायला पुढे होईन आणि त्यांचा पराभव करीन.

16     दावीदाने देवाच्या सांगण्याप्रमाणे केले. दावीदाने आपल्या लोकांसह पलिष्ट्यांचा पाडाव केला. गिबोनपासून गेजेपर्यंत त्यांनी पलिष्ट्यांच्या सैन्याला झोडपून काढले.

17     त्यामुळे दावीदाची कीर्ती सर्वदूर पसरली. देवाने सर्व राष्ट्रांत दावीदाची दहशत निर्माण केली.

4. I Chronicles 14 : 8 (when)-17

8     …when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David. And David heard of it, and went out against them.

9     And the Philistines came and spread themselves in the valley of Rephaim.

10     And David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? and wilt thou deliver them into mine hand? And the Lord said unto him, Go up; for I will deliver them into thine hand.

11     So they came up to Baal-perazim; and David smote them there. Then David said, God hath broken in upon mine enemies by mine hand like the breaking forth of waters: therefore they called the name of that place Baal-perazim.

12     And when they had left their gods there, David gave a commandment, and they were burned with fire.

13     And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley.

14     Therefore David inquired again of God; and God said unto him, Go not up after them; turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees.

15     And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt go out to battle: for God is gone forth before thee to smite the host of the Philistines.

16     David therefore did as God commanded him: and they smote the host of the Philistines from Gibeon even to Gazer.

17     And the fame of David went out into all lands; and the Lord brought the fear of him upon all nations.

5. प्रकटीकरण 21 : 2 (मी)-7

2     पवित्र नगर यरुशलेम देवापासून खाली उतरताना मी पाहिले. ते नगर ʊयरुशलेम, वरासाठी सजविलेल्या वधूसारखे दिसत होते.

3     आणि स्वर्गातील सिंहासनापासून झालेली मोठी वाणी मी ऐकली.ती वाणी म्हणाली, आता माणसांच्या बरोबर देवाची वस्ती आहे. आणि तो त्यांच्या बरोबर राहील. आणि तो त्यांचा देवहोईल.

4     तो त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रु पूसून टाकील. आणि येथून पुढे मरण असणार नाही. शोक करणे, रडणे आणि अथवादु:खसहन् करणे राहणार नाही. कारण सर्व जुन्या गोष्टी नाहीशा झालेल्या आहेत.

5     जो सिंहासनावर बसलेला होता, तो म्हणाला, पाहा मी सर्व काही नवीन करीत आहे!” मग तो पुढे म्हणाला, “लिही!कारण हे शब्द विश्वास ठेवण्याला योग्य आणि खरे आहेत.

6     नंतर तो मला म्हणाला, पूर्ण झाले आहे! मी अल्फा व ओमेगा, आरंभ व शेवट आहे. जो कोणी तहानेला आहे, त्यालामी जीवनी पाण्याच्या झऱ्यातील पाणी फुकट देईन.

7     जो विजय मिळवितो, त्याला या सर्व गोष्टी मिळतील, मी त्याचा देवहोईन, व तो माझा पुत्र होईल.

5. Revelation 21 : 2 (I)-7

2     I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

3     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5     And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

6     And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

7     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 472: 24 (सर्व)-26

सर्व वास्तविकता देव आणि त्याच्या निर्मितीमध्ये आहे, कर्णमधुर आणि चिरंतन आहे. त्याने जे निर्माण केले ते चांगले आहे आणि जे काही त्याने केले ते सर्व करतो.

1. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

2. 465: 8-1

प्रश्न.— देव म्हणजे काय?

उत्तर — देव अव्यवस्थित, दिव्य, सर्वोच्च, अनंत मन, आत्मा, आत्मा, तत्व, जीवन, सत्य, प्रेम आहे.

प्रश्न. — या अटी समानार्थी आहेत?

उत्तर — ते आहेत. ते एका परिपूर्ण देवाचा उल्लेख करतात. त्यांचा देवतेचा स्वभाव, सार आणि संपूर्णता व्यक्त करण्याचा हेतू आहे. न्याय, दया, शहाणपण, चांगुलपणा इत्यादी देवाचे गुणधर्म.

प्रश्न. — एकापेक्षा जास्त देव किंवा तत्व आहे का?

उत्तर — नाही. तत्व आणि त्याची कल्पना एक आहे आणि ही देव, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ आणि सर्वव्यापी प्राणी आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब मनुष्य आणि विश्व आहे.

2. 465 : 8-1

Question. —What is God?

Answer. — God is incorporeal, divine, supreme, infinite Mind, Spirit, Soul, Principle, Life, Truth, Love.

Question. — Are these terms synonymous?

Answer. — They are. They refer to one absolute God. They are also intended to express the nature, essence, and wholeness of Deity. The attributes of God are justice, mercy, wisdom, goodness, and so on.

Question. — Is there more than one God or Principle?

Answer. — There is not. Principle and its idea is one, and this one is God, omnipotent, omniscient, and omnipresent Being, and His reflection is man and the universe.

3. 275 : 20-24

अध्यात्मशास्त्रानुसार, आध्यात्मिक आत्म्यानुसार, स्पष्टपणे हे दर्शविते की सर्व मन आहे, आणि ते मन म्हणजे देव आहे, सर्वव्यापी आहे, सर्वव्यापी आहे, सर्वज्ञानी आहे - म्हणजेच सर्व शक्ती, सर्व उपस्थिती, सर्व विज्ञान आहे. म्हणूनच प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकरण होते.

3. 275 : 20-24

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

4. 469 : 25-10

देव किंवा चांगला हा सर्वव्यापी आहे आणि सर्व शक्ती आहे हे कबूल केल्यावर आपण सर्वव्यापीतेचे उच्च चिन्ह गमावतो, अजूनही आम्ही असे मानतो की वाईट नावाची आणखी एक शक्ती आहे. एकापेक्षा जास्त मन आहे ही श्रद्धा प्राचीन पौराणिक कथा आणि मूर्तिपूजक मूर्तिपूजाप्रमाणेच दैवी धर्मशास्त्रासाठी हानिकारक आहे. देव एकच पिता असूनही मनुष्याचे संपूर्ण कुटुंब एकमेकांचे भाऊ होतील. आणि एका मनाने आणि देव, किंवा चांगला, माणसाचे बंधुत्व प्रेम आणि सत्य असू शकते, आणि तत्व आणि आध्यात्मिक शक्ती एकात्म जे दैवी विज्ञान स्थापन. एकापेक्षा जास्त मनाचे अस्तित्व असणे ही मूर्तिपूजाची मूळ चूक होती. या त्रुटीने आध्यात्मिक सामर्थ्य गमावले, एक अद्वितीयपणाशिवाय असीम सत्य म्हणून जीवनाचे आध्यात्मिक अस्तित्व गमावले आणि कायमचे आणि सार्वत्रिक म्हणून प्रेमाचे नुकसान झाले.

4. 469 : 25-10

We lose the high signification of omnipotence, when after admitting that God, or good, is omni-present and has all-power, we still believe there is another power, named evil. This belief that there is more than one mind is as pernicious to divine theology as are ancient mythology and pagan idolatry. With one Father, even God, the whole family of man would be brethren; and with one Mind and that God, or good, the brotherhood of man would consist of Love and Truth, and have unity of Principle and spiritual power which constitute divine Science. The supposed existence of more than one mind was the basic error of idolatry. This error assumed the loss of spiritual power, the loss of the spiritual presence of Life as infinite Truth without an unlikeness, and the loss of Love as ever present and universal.

5. 130 : 7-14

जेव्हा आपण विज्ञानाची वास्तविकता दर्शवू शकता तेव्हा सर्व मतभेद नष्ट करणारे दिव्य विज्ञानाबद्दल अप्रामाणिकपणे बोलणे व्यर्थ आहे. वास्तविकता ईश्वराशी, दैवी तत्त्वाशी परिपूर्ण आहे की नाही याबद्दल शंका घेणे मूर्खपणाचे आहे - जर विज्ञान, समजून घेतले आणि प्रात्यक्षिक केले तर सर्व विरोधाचा नाश होईल - कारण आपण कबूल करता की देव सर्वशक्तिमान आहे; कारण या भागापासून हे लक्षात येते की चांगल्या आणि त्याच्या गोड कॉनकर्ड्समध्ये सर्व-शक्ती असते.

5. 130 : 7-14

It is vain to speak dishonestly of divine Science, which destroys all discord, when you can demonstrate the actuality of Science. It is unwise to doubt if reality is in perfect harmony with God, divine Principle, — if Science, when understood and demonstrated, will destroy all discord, — since you admit that God is omnipotent; for from this premise it follows that good and its sweet concords have all-power.

6. 102 : 12-15

आपल्या विश्‍वावर निर्मात्यांपेक्षा ग्रहांवर अधिक सत्ता नाही, कारण देव सर्व जगावर राज्य करतो; परंतु मनुष्याने देवाच्या सामर्थ्याने प्रतिबिंबित केलेले सर्व पृथ्वी व त्याच्या सैन्यांवर प्रभुत्व आहे.

6. 102 : 12-15

The planets have no more power over man than over his Maker, since God governs the universe; but man, reflecting God's power, has dominion over all the earth and its hosts.

7. 275 : 6-19

दैवी विज्ञानाचा प्रारंभिक बिंदू असा आहे की देव, आत्मा, सर्वस्व आहे, आणि तेथे कोणतेही इतर सामर्थ्य किंवा मन नाही, की देव प्रेम आहे, आणि म्हणूनच तो दैवी तत्व आहे.

विज्ञानात असण्याची वास्तविकता आणि क्रम समजून घेण्यासाठी, आपण देवाला खरोखर जे काही आहे त्याचे दैवी तत्व मानणे आवश्यक आहे. आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एकत्रितपणे एकत्र जोडले जाते - आणि ही देवाची शास्त्रीय नावे आहेत. सर्व पदार्थ, बुद्धिमत्ता, शहाणपण, अस्तित्व, अमरत्व, कारण आणि परिणाम देवाचे आहेत. हे त्याचे गुण आहेत, असीम दैवी तत्त्व, प्रीतीचे शाश्वत अभिव्यक्ती. शहाणपण शहाणपणापेक्षा शहाणपणाचे नसते. कोणतेही सत्य सत्य नाही, प्रेम कोणतेही प्रेमळ नाही, जीवन म्हणजे जीवन नाही तर दैवी आहे; काही चांगले नाही, परंतु देव चांगली कृपा करतो.

7. 275 : 6-19

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

8. 2 : 15-2

प्रार्थना अस्तित्वाचे विज्ञान बदलू शकत नाही, परंतु ती आपल्याशी सुसंगततेत आणते. चांगुलपणा सत्याचे प्रदर्शन प्राप्त करते. देव आम्हाला वाचवेल ही विनंती सर्व आवश्यक नाही. दैवी मनाची बाजू मांडण्याची केवळ सवय, एखाद्याने मनुष्याकडे याचिका केल्याने, देवासारखे मानवी मानवावर विश्वास ठेवला जातो - ही एक आध्यात्मिक चूक ज्यामुळे आध्यात्मिक वाढ होते.

देव हे प्रेम आहे. आम्ही त्याला अधिक असल्याचे विचारू शकतो? देव बुद्धिमत्ता आहे. ज्याला त्याने आधीपासून कळले नाही त्याबद्दल आपण असीम मनाला माहिती देऊ शकतो? आम्ही परिपूर्णता बदलण्याची अपेक्षा करतो? आम्ही स्वीकारण्यापेक्षा जास्त ओतल्या जाणार्‍या ओपन फाऊंटमध्ये अधिक विनवणी करू का? न बोललेली इच्छा आपल्या सर्वांचे अस्तित्व आणि धन्यतेचा स्रोत जवळ आणते.

देवाला देव मानणे ही एक निरर्थक पुनरावृत्ती आहे. देव "काल, आणि आज आणि सदासर्वकाळ एक आहे" आणि जो अविचलपणे बरोबर आहे तो आपल्या प्रांताची आठवण न ठेवता योग्य ते करतो.

8. 2 : 15-2

Prayer cannot change the Science of being, but it tends to bring us into harmony with it. Goodness attains the demonstration of Truth. A request that God will save us is not all that is required. The mere habit of pleading with the divine Mind, as one pleads with a human being, perpetuates the belief in God as humanly circumscribed, — an error which impedes spiritual growth.

God is Love. Can we ask Him to be more? God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend? Do we expect to change perfection? Shall we plead for more at the open fount, which is pouring forth more than we accept? The unspoken desire does bring us nearer the source of all existence and blessedness.

Asking God to be God is a vain repetition. God is "the same yesterday, and to-day, and forever;" and He who is immutably right will do right without being reminded of His province.

9. 467 : 9-13

हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे की सर्व पुरुषांचे एक मन, एक देव आणि पिता, एक जीवन, सत्य आणि प्रेम आहे. ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होताच मानवजातीचे प्रमाण परिपूर्ण होईल, युद्ध संपेल आणि मनुष्याचा खरा बंधुता प्रस्थापित होईल.

9. 467 : 9-13

It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established.

10. 340 : 15-29

"माझ्या शिवाय इतर कोणत्याही दैवतांची तू उपासना करु नयेस." (निर्गम 20: 3.) पहिली आज्ञा ही माझा आवडता मजकूर आहे. हे ख्रिश्चन विज्ञान प्रदर्शित करते. तो देव, आत्मा, मन च्या त्रिमूर्ती सिखाना; हे सूचित करते की मनुष्याला इतर आत्मा किंवा मन नसते, तर देव अनंतकाळचे भले करतो आणि सर्वांचे मन असेल. पहिल्या आज्ञेचा दिव्य तत्व अस्तित्वाच्या विज्ञानास आधार देतो, ज्याद्वारे मनुष्य आरोग्य, पवित्रता आणि अनंतकाळचे जीवन दर्शवितो. एक अनंत देव, चांगला, पुरूष आणि राष्ट्रांना एकत्र करतो; माणसाचे बंधुत्व बनवते; युद्ध संपवते; पवित्र शास्त्रात असे लिहिले आहे: "तुझ्या शेजा ;्यावर स्वत: सारखी प्रीती कर." मूर्तिपूजक आणि ख्रिश्चन मूर्तिपूजा नष्ट करतात - सामाजिक, नागरी, गुन्हेगारी, राजकीय आणि धार्मिक संहितांमध्ये जे काही चुकीचे आहे; लिंग समतुल्य; माणसाला शाप देतात आणि पाप, दु: ख, शिक्षा होऊ किंवा नाश करू शकत नाही असे काहीही सोडत नाही.

10. 340 : 15-29

"Thou shalt have no other gods before me." (Exodus xx. 3.) The First Commandment is my favorite text. It demonstrates Christian Science. It inculcates the triunity of God, Spirit, Mind; it signifies that man shall have no other spirit or mind but God, eternal good, and that all men shall have one Mind. The divine Principle of the First Commandment bases the Science of being, by which man demonstrates health, holiness, and life eternal. One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the Scripture, "Love thy neighbor as thyself;" annihilates pagan and Christian idolatry, — whatever is wrong in social, civil, criminal, political, and religious codes; equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves nothing that can sin, suffer, be punished or destroyed.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████