रविवारी ऑक्टोबर 10, 2021पाप, रोग आणि मृत्यू हे खरे आहेत का?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: नीतिसूत्रे 22 : 6

"लहान मुलाला जगण्याचा योग्य मार्ग लहानपणीच शिकवा. मग तो जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याच मार्गांने जगेल."Golden Text: Proverbs 22 : 6

Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 78: 1-7


1     लोकहो! माझी शिकवण ऐका, मी काय सांगतो ते ऐका!

2     मी तुम्हांला ही गोष्ट सांगेन. मी तुम्हांला ही जुनी गोष्ट सांगेन.

3     आम्ही ती गोष्ट ऐकली आणि आम्हाला ती चांगली माहीत आहे. आमच्या वाडवडिलांनी आम्हाला ती गोष्ट सांगितली होती.

4     आणि आम्ही ती विसरणार नाही. आमचे लोक शेवटच्या पिढीपर्यंत ती गोष्ट सांगत राहातील. आम्ही परमेश्वराची स्तुती करु आणि त्याने केलेल्या अद्भुत गोष्टीबद्दल सांगत राहू.

5     परमेश्वराने याकोबा बरोबर करार केला. देवाने इस्राएलला कायदा दिला. देवाने आमच्या पूर्वजांना आज्ञा दिल्या. त्याने आमच्या पूर्वजांना त्यांच्या वंशजांना नियम शिकवायला सांगितला.

6     नवीन मुले जन्माला येतील, तीच पुढे मोठी होतील आणि ती त्यांच्या मुलांना गोष्टी सांगतील या प्रमाणे लोकांना अगदी शेवटच्या पिढीपर्यंत नियम समजेल.

7     म्हणून ते सगळे लोक देवावर विश्वास ठेवतील. देवाने जे केले ते ते विसरणार नाहीत. ते अत्यंत सावधगिरीने त्याच्या आज्ञा पाळतील.

Responsive Reading: Psalm 78 : 1-7

1.     Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth.

2.     I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

3.     Which we have heard and known, and our fathers have told us.

4.     We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord, and his strength, and his wonderful works that he hath done.

5.     For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children:

6.     That the generation to come might know them, even the children which should be born; who should arise and declare them to their children:

7.     That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments.धडा उपदेशबायबल पासून


1. अनुवाद 6 : 1-3, 6-9

1     तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुम्हाला सांगण्यासाठी सांगितलेले विधी, नियम व आज्ञा त्या ह्याच. ज्या प्रदेशात तुम्ही राहण्यासाठी जात आहात तेथे हे नियम पाळा.

2     तुम्ही व तुमची मुले नातवंडे-सर्वांनी आमरण आपल्या परमेश्वराचा आदर बाळगा. त्याने घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणे वागा, म्हणजे दीर्घायुषी व्हाल.

3     इस्राएल लोकहो, काळजीपूर्वक ऐका व हे नियम पाळा. मग तुमचे भले होईल. तुम्हाला भरपूर संतती होईल आणि तुमच्या देशात दुधामधाचे पाट वाहतील. परमेश्वर देवाने कबूल केल्याप्रमाणे सर्वकाही मिळेल.

6     मी आज दिलेल्या आज्ञा तुमच्या कायम लक्षात असू द्या.

7     त्या आपल्या मुलाबाळांनाही शिकावा. घरी, दारी, झोपता-उठताना, त्याविषयी बोलत राहा.

8     त्या लिहून आठवणीसाठी हाताला बांधा व कपाळावर चिकटवा.

9     दरवाजाच्या खांबांवर व फाटकांवर त्या लिहून ठेवा.

1. Deuteronomy 6 : 1-3, 6-9

1     Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

2     That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son’s son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged.

3     Hear therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey.

6     And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

7     And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

8     And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.

9     And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.

2. मत्तय 4 : 23, 24

23     येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिकविले व स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली. येशूने लोकांचे सर्व रोग व दुखणी बरी केली.

24     येशूविषयीची बातमी सर्व सूरीया देशभर पसरली; मग जे दुखणेकरी होते, ज्यांना नाना प्रकारचे रोग व आजार होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे फेफरेकरी व पक्षाघाती होते अशा सर्वांना लोकांनी त्याच्याकडे आणले आणी त्याने त्यांना बरे केले.

2. Matthew 4 : 23, 24

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

3. मत्तय 18 : 2-6

2     तेव्हा त्याने एका लहान बालकाला आपल्याजवळ बोलावून त्यांच्यामध्ये उभे केले,

3     आणि म्हटले, ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुमच्यात बदल होऊन तुम्ही बालकासारखे झाल्याशिवाय स्वर्गाच्या राज्यात जाणारच नाही.

4     म्हणून जो कोणी आपणांला या बालकासारखे लीन करतो तोच स्वर्गाच्या राज्यात सर्वांहून महान आहे.

5     आणि जो कोणी अशा एका लहान बालकाला माझ्या नावाने स्वीकारतो, तो मला स्वीकारतो.

6     परंतु जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या ह्या लहानातील एकाला अडखळण आणील त्याच्या गळ्यात जात्याची मोठी तळी बांधून त्याला समुद्राच्या खोल पाण्यात बुडविणे हे त्याच्या फायद्याचे आहे.

3. Matthew 18 : 2-6

2     And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,

3     And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

4     Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

5     And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.

6     But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

4. मत्तय 19 : 13-15

13     नंतर येशूने आपल्या मुलांवर हात ठेवून प्रार्थना करावी यासाठी काही लोकांनी आपली मुले त्याच्याकडे आणली. येशूच्या शिष्यांनी त्यांना पाहिल्यावर ते बालकांना घेऊन येशूकडे येण्यास मना करू लागले.

14     परंतु येशू म्हणाला, लहान मुलांना मजकडे येऊ द्या, त्यांना मना करू नका, कारण स्वर्गाचे राज्य या लहान मुलांसारख्या लोकांचेच आहे.

15     मुलांवर हात ठेवल्यावर येशू तेथून निघून गेला.

4. Matthew 19 : 13-15

13     Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

14     But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

15     And he laid his hands on them, and departed thence.

5. लूक 7: 11-15

11     नंतर असे झाले की, येशू नाईन नावाच्या गावाला गेला. त्याच्याबरोबर त्याचे शिष्य व मोठा समुदाय होता.

12     तो गावाच्या वेशीजवळ आला असता, एका मेलेल्या माणसाला अंत्यविधीकरीता नेले जात होते. तो त्याच्या आईचा एकुलता एक मुलगा होता. आणि ती विधवा होती. आणि गावातील बरेच लोक तिच्याबरोबर होते.

13     जेव्हा प्रभुने तिला पाहिले, त्याला तिची अनुकंपा वाटली व तो तीला म्हणाला, रडू नकोस.

14     नंतर तो पुढे तिरडीजवळ गेला व तिला स्पर्श केला. जे लोक तिरडी वाहून नेत होते, ते थांबले.

15     तेव्हा येशू म्हणाला, तरुणा, मी तुला सांगतो, ऊठ! आणि तो मृत मनुष्य उठून बसला व बोलू लागला. मग येशूने त्याला त्याच्या आईकडे दिले.

5. Luke 7 : 11-15

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

6. प्रेषितांचीं कृत्यें 3: 1-9

1     एके दिवशी पेत्र व योहान मंदिराकडे जात होते. त्यावेळी दुपारचे तीन वाजले होते. मंदिरातील प्रार्थनेची ती नेहमीची वेळ होती.

2     जेव्हा ते मंदिरात जाऊ लागले, तेव्हा त्या ठिकाणी एक मनुष्य होता. हा मनुष्य जन्मापासूनचा लंगडा होता. त्याला चालता येत नव्हते. म्हणून काहीं मित्र त्याला उचलून घेऊन आले. दररोज त्याचे मित्र त्याला मंदिराकडे आणीत असत. ते त्या लंगड्या माणसाला मंदिराच्या एका दरवाजाजवळ ठेवीत असत. या दरवाजाचे नाव सुंदर दरवाजा असे होते. तेथे तो मनुष्य मंदिरात येणाऱ्या लोकांकडे भीक मागत असे.

3     त्या दिवशी त्या लंगड्या मनुष्याने पेत्र व योहानाला मंदिरात जाताना पाहिले. त्याने त्यांच्याकडे पैसे मागितले.

4     पेत्र व योहान यांनी त्या माणसाकडे पाहिले व म्हटले. आमच्याकडे पाहा!

5     त्या मनुष्याने त्यांच्याकडे पाहिले; त्याला वाटले ते त्याला काही पैसे देतील.

6     परंतु पेत्र म्हणाला, माझ्याकडे सोने किंवा चांदी काही नाही, परंतु माझ्याकडे दुसरे काही तरी आहे, ते मी तुला देतो: नासरेथच्या येशू रिव्रस्ताच्या नावाने ऊठ आणि चालू लाग!

7     मग पेत्राने त्या माणासाचा उजवा हात धरला व त्याला उठविले. आणि ताबडतोब त्या मनुष्याच्या पायात व घोट्यात शक्ति आली.

8     तो माणूस उडी मारुन उभा राहिला व चालू लागला. तो चालत, बागडत, आणि देवाचे गुणगान करीत त्यांच्याबरोबर मंदिरात गेला.

9     सर्व लोकांनी त्याला ओळखले. मंदिराच्या सुंदर नावाच्या दरवाजापाशी भीक मागत बसत असे तो हाच म्हणून त्यांनी त्याला ओळखले. आता त्यांनी त्याच माणसाला चालताना व देवाची स्तुति करताना पाहिले.

6. Acts 3 : 1-9

1     Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.

2     And a certain man lame from his mother’s womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

3     Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.

4     And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.

5     And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.

6     Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.

7     And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ankle bones received strength.

8     And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.

9     And all the people saw him walking and praising God:

7. स्तोत्रसंहिता 103: 1-4

1     माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवित्र नावाची स्तुती करु दे.

2     माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणि तो खोखरच दयाळू आहे हे विसरु नकोस.

3     देवा, आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे सर्व आजार बरे करतो.

4     देव थडग्यापासून आमचे आयुष्य वाचवतो आणि तो आम्हांला प्रेम आणि सहानुभूती देतो.

7. Psalm 103 : 1-4

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

8. यशया 54 : 14, 15, 17

14     चांगुलपणाच्या पायावर तुझी उभारणी होईल. म्हणून क्रौर्य आणि भय यांपासून तू सुरक्षित असशील. तुला कशाची भीती बाळगण्याचे कारण पडणार नाही. कशापासूनही तुला इजा होणार नाही.

15     माझे कोणतेही सैन्य तुझ्याविरूध्द लढणार नाही. आणि समजा कोणी तुझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केलाच तर तू त्याचा पराभव करशील.

17     लोक तुझ्याविरूध्द लढण्यासाठी शस्त्रे तयार करतील. पण ती शस्त्रे तुझा पराभव करणार नाहीत. काही लोक तुझ्याविरूध्द बोलतील पण जो असे बोलेल त्याला त्याची चूक दाखवून दिली जाईल. देव म्हणतो, देवाच्या सेवकांना काय मिळेल? त्यांना माझ्याकडून आलेल्या चांगल्या गोष्टी मिळतील.

8. Isaiah 54 : 14, 15, 17

14     In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee.

15     Behold, they shall surely gather together, but not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake.

17     No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 415 : 4-5

पाप, रोग आणि मृत्यू यांना सत्याचा पाया नाही.

1. 415 : 4-5

Sin, disease, and death have no foundations in Truth.

2. 412 : 13-15

ख्रिश्चन विज्ञान आणि दैवी प्रेमाची शक्ती सर्वशक्तिमान आहे. पकड उघड करणे आणि रोग, पाप आणि मृत्यू नष्ट करणे हे खरोखर पुरेसे आहे.

2. 412 : 13-15

The power of Christian Science and divine Love is omnipotent. It is indeed adequate to unclasp the hold and to destroy disease, sin, and death.

3. 127 : 16-29

ख्रिश्चन विज्ञान देव, प्रकट करते, पाप, आजार आणि मृत्यूचे लेखक म्हणून नाही, तर दैवी तत्त्व, सर्वोच्च अस्तित्व, मन, सर्व वाईट गोष्टींपासून मुक्त. हे शिकवते की वस्तुस्थिती ही खोटी आहे, अस्तित्वाची वस्तुस्थिती नाही; त्या मज्जातंतू, मेंदू, पोट, फुफ्फुसे, आणि पुढे, - पदार्थ म्हणून - नाही बुद्धी, जीवन, किंवा संवेदना नाही.

कोणतेही भौतिक विज्ञान नाही, कारण सर्व सत्य दैवी मनापासून पुढे जाते. म्हणून सत्य हे मानव नाही, आणि तो पदार्थाचा कायदा नाही, कारण पदार्थ हा कायदा करणारा नाही. विज्ञान हे दैवी मनाचे उद्गार आहे आणि एकटाच देवाचे अचूक अर्थ लावण्यास सक्षम आहे. त्याचे आध्यात्मिक आहे, भौतिक मूल नाही. हे एक दैवी वचन आहे, - दिलासा देणारा जो सर्व सत्याकडे नेतो.

3. 127 : 16-29

Christian Science reveals God, not as the author of sin, sickness, and death, but as divine Principle, Supreme Being, Mind, exempt from all evil. It teaches that matter is the falsity, not the fact, of existence; that nerves, brain, stomach, lungs, and so forth, have — as matter — no intelligence, life, nor sensation.

There is no physical science, inasmuch as all truth proceeds from the divine Mind. Therefore truth is not human, and is not a law of matter, for matter is not a lawgiver. Science is an emanation of divine Mind, and is alone able to interpret God aright. It has a spiritual, and not a material origin. It is a divine utterance, — the Comforter which leadeth into all truth.

4. 234 : 25-26

पाप आणि रोग प्रकट होण्यापूर्वी त्यांचा विचार केला पाहिजे.

4. 234 : 25-26

Sin and disease must be thought before they can be manifested.

5. 236 : 12-20, 23-32

गुन्ह्यासाठी किंवा विरोधात एक आई सर्वात मजबूत शिक्षिका आहे. तिचे विचार दुसर्या मर्त्य मनाचे गर्भ बनवतात आणि नकळत ते स्वतःला विचित्र मॉडेल किंवा दैवी प्रभावामुळे "माउंटमध्ये तुम्हाला दाखवलेल्या नमुन्यानुसार" बनवतात. म्हणूनच ख्रिश्चन विज्ञानाचे महत्त्व, ज्यातून आपण एक मन आणि प्रत्येक संकटावर उपाय म्हणून चांगल्याची उपलब्धता शिकतो.

पालकांनी आपल्या मुलांना लवकरात लवकर आरोग्य आणि पवित्रतेचे सत्य शिकवावे. मुलं प्रौढांपेक्षा जास्त ट्रॅक्टबल असतात, आणि सोप्या सत्य गोष्टींवर प्रेम करायला अधिक सहजतेने शिकतात ज्यामुळे त्यांना आनंदी आणि चांगले होईल.

येशूला लहान मुलांवर प्रेम होते कारण त्यांना चुकीपासून स्वातंत्र्य आणि योग्यतेची ग्रहणशीलता. वय दोन मतांमध्ये थांबताना किंवा खोट्या विश्वासांशी लढत असताना, तरुण सत्याकडे सहज आणि वेगवान वाटचाल करतात.

5. 236 : 12-20, 23-32

A mother is the strongest educator, either for or against crime. Her thoughts form the embryo of another mortal mind, and unconsciously mould it, either after a model odious to herself or through divine influence, "according to the pattern showed to thee in the mount." Hence the importance of Christian Science, from which we learn of the one Mind and of the availability of good as the remedy for every woe.

Parents should teach their children at the earliest possible period the truths of health and holiness. Children are more tractable than adults, and learn more readily to love the simple verities that will make them happy and good.

Jesus loved little children because of their freedom from wrong and their receptiveness of right. While age is halting between two opinions or battling with false beliefs, youth makes easy and rapid strides towards Truth.

6. 237 : 1-32

एक लहान मुलगी, ज्याने अधूनमधून माझे स्पष्टीकरण ऐकले होते, तिच्या बोटाला वाईट रीतीने घायाळ केले. तिच्या लक्षात आले नाही असे तिला वाटत होते. याबद्दल विचारले असता तिने कल्पकतेने उत्तर दिले, "पदार्थात संवेदना नाही." हसत डोळ्यांनी बांधून तिने सध्या जोडले, "मम्मा, माझे बोट थोडे दुखत नाही."

कदाचित तिच्या आईवडिलांनी त्यांची औषधे बाजूला ठेवली असती किंवा त्यांच्या लहान मुलीने नैसर्गिकरित्या प्राप्त केलेली मानसिक उंची गाठली असण्यापूर्वी महिने किंवा वर्षे झाली असतील. पालकांच्या अधिक जिद्दी विश्वास आणि सिद्धांत अनेकदा स्वतःच्या आणि त्यांच्या संततीच्या मनात चांगले बी दाबून टाकतात. अंधश्रद्धा, जसे "हवेचे पक्षी" चांगले बी उगवण्यापूर्वीच हिसकावून घेतात.

मुलांना त्यांच्या पहिल्या धड्यांमध्ये सत्य-उपचार, ख्रिश्चन विज्ञान शिकवले पाहिजे आणि आजारांबद्दल सिद्धांत किंवा विचारांवर चर्चा किंवा मनोरंजन करण्यापासून दूर ठेवले पाहिजे. त्रुटीचा अनुभव आणि त्याचा त्रास टाळण्यासाठी, आपल्या मुलांच्या मनातून एकतर पापी किंवा रोगग्रस्त विचार दूर ठेवा. नंतरचे आधीच्या तत्त्वावर वगळले पाहिजे. यामुळे ख्रिश्चन विज्ञान लवकर उपलब्ध होते.

काही अवैध लोक तथ्ये जाणून घेण्यास किंवा पदार्थाच्या चुकीबद्दल आणि त्याच्या कथित कायद्यांविषयी ऐकण्यास तयार नाहीत. ते स्वतःला त्यांच्या भौतिक देवतांमध्ये थोडा जास्त वेळ घालवतात, जीवनाच्या आणि बुद्धीच्या विश्वासाला चिकटून राहतात आणि एकमेव जिवंत आणि खरा देव करू शकतील त्यापेक्षा ही त्रुटी त्यांच्यासाठी अधिक करण्याची अपेक्षा करतात. तुमच्या स्पष्टीकरणाबद्दल अधीर, सायन्स ऑफ माइंडची चौकशी करण्यास तयार नाही जे त्यांना त्यांच्या तक्रारींपासून मुक्त करेल, ते चुकीच्या समजुतींना मिठी मारतात आणि भ्रामक परिणाम भोगत असतात.

6. 237 : 1-32

A little girl, who had occasionally listened to my explanations, badly wounded her finger. She seemed not to notice it. On being questioned about it she answered ingenuously, "There is no sensation in matter." Bounding off with laughing eyes, she presently added, "Mamma, my finger is not a bit sore."

It might have been months or years before her parents would have laid aside their drugs, or reached the mental height their little daughter so naturally attained. The more stubborn beliefs and theories of parents often choke the good seed in the minds of themselves and their offspring. Superstition, like "the fowls of the air," snatches away the good seed before it has sprouted.

Children should be taught the Truth-cure, Christian Science, among their first lessons, and kept from discussing or entertaining theories or thoughts about sickness. To prevent the experience of error and its sufferings, keep out of the minds of your children either sinful or diseased thoughts. The latter should be excluded on the same principle as the former. This makes Christian Science early available.

Some invalids are unwilling to know the facts or to hear about the fallacy of matter and its supposed laws. They devote themselves a little longer to their material gods, cling to a belief in the life and intelligence of matter, and expect this error to do more for them than they are willing to admit the only living and true God can do. Impatient at your explanation, unwilling to investigate the Science of Mind which would rid them of their complaints, they hug false beliefs and suffer the delusive consequences.

7. 273 : 10-28

दैवी विज्ञान भौतिक इंद्रियांची खोटी साक्ष उलटी करते आणि अशा प्रकारे त्रुटीचा पाया काढून टाकते. म्हणून विज्ञान आणि इंद्रियांमधील शत्रुत्व, आणि इंद्रियातील त्रुटी दूर होईपर्यंत परिपूर्ण समज प्राप्त होण्याची अशक्यता.

पदार्थ आणि वैद्यकीय विज्ञानाच्या तथाकथित कायद्यांनी कधीही नश्वरांना संपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण आणि अमर केले नाही. आत्म्याने शासन केले की माणूस सुसंवादी असतो. म्हणूनच अस्तित्वाचे सत्य समजून घेण्याचे महत्त्व, जे आध्यात्मिक अस्तित्वाचे नियम प्रकट करते.

देवाने आध्यात्मिक कायदा रद्द करण्यासाठी भौतिक कायदा कधीच ठरवला नाही. जर असा भौतिक कायदा असेल तर तो आत्मा, देवाच्या वर्चस्वाला विरोध करेल आणि निर्मात्याच्या शहाणपणाला धक्का देईल. येशू लाटांवर चालला, लोकांना जेवण दिले, आजारी लोकांना बरे केले आणि भौतिक कायद्यांच्या थेट विरोधात मृतांना उठवले. भौतिक कृत्य किंवा कायद्याच्या खोट्या दाव्यांवर मात करून त्याचे कृत्य विज्ञानाचे प्रदर्शन होते.

7. 273 : 10-28

Divine Science reverses the false testimony of the material senses, and thus tears away the foundations of error. Hence the enmity between Science and the senses, and the impossibility of attaining perfect understanding till the errors of sense are eliminated.

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul. Hence the importance of understanding the truth of being, which reveals the laws of spiritual existence.

God never ordained a material law to annul the spiritual law. If there were such a material law, it would oppose the supremacy of Spirit, God, and impugn the wisdom of the creator. Jesus walked on the waves, fed the multitude, healed the sick, and raised the dead in direct opposition to material laws. His acts were the demonstration of Science, overcoming the false claims of material sense or law.

8. 380 : 28-31

देवाच्या विरूद्ध शक्ती आहे किंवा चांगली आहे यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा काहीही निराशाजनक नाही आणि देव या विरोधी शक्तीला स्वतःच्या विरोधात, जीवन, आरोग्य, सुसंवाद यांच्या विरोधात वापरण्याची शक्ती प्रदान करतो.

8. 380 : 28-31

Nothing is more disheartening than to believe that there is a power opposite to God, or good, and that God endows this opposing power with strength to be used against Himself, against Life, health, harmony.

9. 184 : 3-5

सत्य आजार, पाप आणि मृत्यूचे नियमन करण्यासाठी कोणतेही कायदे करत नाही, कारण हे सत्य अज्ञात आहेत आणि त्यांना वास्तविकता म्हणून ओळखले जाऊ नये.

9. 184 : 3-5

Truth makes no laws to regulate sickness, sin, and death, for these are unknown to Truth and should not be recognized as reality.

10. 402 : 8-13

तो काळ जवळ येतो जेव्हा नश्वर मन त्याचे भौतिक, संरचनात्मक आणि भौतिक आधार सोडून देईल, जेव्हा अमर मन आणि त्याची रचना विज्ञानात पकडली जाईल आणि भौतिक विश्वास आध्यात्मिक तथ्यांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत. मनुष्य अविनाशी आणि शाश्वत आहे.

10. 402 : 8-13

The time approaches when mortal mind will forsake its corporeal, structural, and material basis, when immortal Mind and its formations will be apprehended in Science, and material beliefs will not interfere with spiritual facts. Man is indestructible and eternal.

11. 598 : 23-30

दैवी चेतनाचा एक क्षण, किंवा जीवन आणि प्रेमाची आध्यात्मिक समज, अनंतकाळची भविष्यवाणी आहे. जेव्हा अस्तित्वाचे विज्ञान समजले जाते तेव्हा प्राप्त केलेले आणि कायम ठेवलेले हे उदात्त दृश्य, मृत्यूच्या अंतराने आध्यात्मिकरित्या ओळखल्या गेलेल्या जीवनाशी जोडले जाईल आणि मनुष्य त्याच्या अमरत्व आणि शाश्वत सुसंगततेच्या पूर्ण जाणीवेमध्ये असेल, जिथे पाप, आजार आणि मृत्यू आहेत अज्ञात.

11. 598 : 23-30

One moment of divine consciousness, or the spiritual understanding of Life and Love, is a foretaste of eternity. This exalted view, obtained and retained when the Science of being is understood, would bridge over with life discerned spiritually the interval of death, and man would be in the full consciousness of his immortality and eternal harmony, where sin, sickness, and death are unknown.

12. 201 : 1-3

पापाचा, आजारपणाचा आणि मृत्यूचा नाश करून सराव केला आणि दाखवलेला सत्याचा सर्वात चांगला उपदेश आहे.

12. 201 : 1-3

The best sermon ever preached is Truth practised and demonstrated by the destruction of sin, sickness, and death.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████